logo

Teemme viisasta tiedonhallintaa

IT:n kehitys kehittyy

23. lokakuun 2015 by Heikki Ojaniemi

Luin pari viikkoa sitten Tietoviikon CIO osastolta jutun kaksinapaisesta it-mallista. Kaksinapainen (bimodaalinen) malli jakaa it:n perinteiseen päivittäisiä rutiineja hoitavaan ja kehityshenkiseen puoleen. Jaottelu on mielenkiintoinen, vaikka se ei ehkä olekaan aivan uusi, ainakin vastaavan suuntaisia jaotteluja on tehty aiemminkin, varsinkin it ulkoistuksista keskusteltaessa.

Yhä edelleen yrityksissä usein nähdään kaksinapaisesta mallista vain tuo toinen puoli, päivittäisten rutiinien hallinta. IT johtajien rooli asemoituu siinä maailmankatsomuksessa pitkälti kulujen hallintaan ja tietohallintoa ohjataan pitkälti vain kulujen minimoinnin kautta.

Liiketoimintaympäristö on kuitenkin jatkuvassa muutoksessa. IT puoli ei voi välttyä muutoksilta, esimerkkinä paljon puhuttu digitalisaatio. Miten yrityksen it reagoi muutoksiin, jos kehitystoimintaan ei panosteta? IT:n roolista kehityksen vetäjänä on puhuttu jo pitkään, mutta vieläkään se ei ole arkipäivää suomalaisissa yrityksissä. Verkkokauppa ja -markkinointi alkavat kuitenkin viemään alaa perinteisemmältä kaupankäynniltä ja nuo muutokset tulevat näkymään kaikkialla. Vastaavasti vain enää harvassa ammatissa ei tarvita tietokoneita, vähintään työkoneissa on sulautetut järjestelmät.

Kehittäjän rooli on tärkeä, eikä sitä tarvitse omia osaksi tietohallintoa, mutta tietohallintoa ei tulisi myöskään sivuuttaa kehityksessä. Teknologia osaaminen ja ymmärrys voi auttaa ratkaisemaan odottamattomiakin ongelmia yrityksen ydinliiketoiminnassa tai tukiprosesseissa. Osaava ja kehityshenkinen IT henkilö voi saada paljon positiivista muutosta aikaan organisaatiossa. Paljon kehitysideoita syntyy yhdistämällä vanha asia ja uusi teknologia.

Nykyään paljon peräänkuulutetaan myös toiminnan ketteryyttä. Perinteinen IT ei vastaa nopeaan kehittämisen malliin, jos ei resursseja ole tarpeeksi tai toiminta on organisoitu heikosti. Tietoviikon artikkelissa puhutaankin IT:n toimimisesta kahdella nopeudella, kehityspuolen pitää reagoida toiminnan muutoksiin ja rutiinit taas toimivat tehokkaammin mahdollisimman vakioituina.

Itse olen aina suhtautunut omaan työhöni enemmän kehittäjä -näkökulmasta. Toistuvistakin tehtävistä voi aina yrittää löytää niitä pieniä kehitystoimenpiteitä, jolla toiminta tehostuu. Vastaavasti mielenkiintoisimpia tehtäviä ovat ne, joissa pääsee osaksi suurempaa koko organisaatioon vaikuttavaa muutosta. Wise IM voi tarjota apua liiketoiminnan kehittämiseen ideoinnista ja innovoinnista lähtien kehitysprojektin kaikkiin vaiheisiin tuomalla IT näkemystä toimintaanne.