logo

Teemme viisasta tiedonhallintaa

Mitä on Wise IM?

Wise Information Management – Viisasta tiedonhallintaa

Tarvitseeko yrityksesi  asiakkuuden hallintaa , intranettiä tai muita tietojärjestelmiä? Yrityksillä tarve saattaa jäädä täyttämättä resurssipulan takia. Isojakin järjestelmiä voi kuitenkin hankkia myös pienemmillä resursseilla, esimerkiksi avoimen lähdekoodin järjestelmiä hyödyntämällä.

Maailma on pullollaan erilaisia ohjelmistoja, jotka kaikki lupaavat erinäisiä parannuksia ja kehitystä yritykselle. Yleensä kaikki ovat myös mainospuheiden mukaan helppokäyttöisiä. Valinnan vaikeuteen kuitenkin auttaa kokemus järjestelmistä tai niiden toimittajista. Valintaa voimme helpottaa kartoittamalla ja vertailemalla hyviä vaihtoehtoja valmiiksi.

Tietojohtamista

Tietojohtaminen on termi, jolla tarkoitetaan tapaa hahmoittaa tiedon kulku yrityksen keskeisenä funktiona. Kyse on siis uudesta näkökulmasta vanhoihin ongelmiin. Tietojohtaminen ei ole pelkkää tiedon johtamista tai tiedolla johtamista, kuten se usein pelkistetään. Ajatuksena on tutkia yrityksen liiketoimintaa tietotarpeiden kannalta, jolloin varmistetaan se, että työntekijöillä on oikeat tiedot käytettävissä työnteon tueksi. Johtamisen kannalta tämä tarkoittaisi siis parempaa päätöksentekoa, sekä parempaa delegointia.

Tietohallinnon kehittäminen

Tietohallinnon tai IT:n kehittämistä voidaan tehdä esimerkiksi järjestelmähankinnoilla tai uudistamalla toimintatapoja. Tärkeää on kuitenkin tehdä kehitystä suunnitelmallisesti ja keskittyä juuri kyseisen organisaation liiketoiminnan kannalta tärkeimpiin kohtiin. Kehityskohtien selvittämiseksi Wise IM on kehittänyt kyselyn, jolla voidaan selvittää organisaation kehitystarpeita.

Vastaa kyselyyn

IT projektin ulkoistaminen

Organisaatioilla on usein jo tiedossa omat puutteensa ja ongelmana on enemmän resurssien, kuin ymmärryksen puute. Ulkoistamalla IT projektisi meille, voimme toimia tilapäisenä resurssina ja täyttää niitä tarpeita, joihin ette itse ehkä pystyisi muuten reagoimaan. IT projektit vaativat myös oman tyyppistä osaamista, jonka hankkiminen voi olla haastavaa. Perinteiset projektijohtajat selvittävät kyllä projektit alusta loppuun, mutta IT osaajaa hyödyntämällä varmistutaan myös projektin laadusta.

Käyttöönotto

Järjestelmän toimivuus riippuu aina sen käyttäjistä. Hyväkään ohjelmisto ei ratkaise ongelmia, jos sitä ei hyödynnetä toiminnassa järkevästi. Käyttöönotossa onnistuminen on avainasemassa, kun halutaan saada hyötyä tietojärjestelmistä. Jo käytössä olevat ohjelmatkin voidaan lanseerata uusiksi käyttöön, jos alunperin ohjelman hyödyntäminen on jäänyt vajaaksi ja saada siten samoilla resursseilla enemmän aikaan. Käyttöönottoon liittyy olennaisena osana myös kouluttautuminen, jossa opiskellaan sekä järjestelmää, että uusia toimintatapoja.

Sosiaalinen media

Haluaisitko löytää keinoja lisätä internet näkyvyyttä edullisesti? Tavoittaako viestisi kohdeyleisön? Sosiaalinen media puhuttaa paljon, mutta sen toiminta vaikuttaa monimutkaiselta ja epäonnistumisen riskit pelottaa. Me voimme lievittää pelkoja ja monipuolistaa organisaatiosi viestintää erilaisilla sosiaalisen median työkaluilla.

Sosiaalisen median kanavia ja viestimiä on nykyisin tarjolla runsaasti, haasteena onkin löytää tarkoituksenmukaiset työkalut ja -kanavat, joilla aidosti kehitetään toimintaa, eikä vain rasiteta sitä. Tulosten osoittaminen on haastavaa ilman kokonaisuuksien kattavaa mittaamista. Mittareiden ja erilaisten työkalujen avulla voidaan kuitenkin löytää toimivat keinot ottaa some haltuun.

Heräsikö mielenkiinto? Ota yhteyttä ja kysy tarkemmin palveluistamme!