logo

Teemme viisasta tiedonhallintaa

Rakennetaan IT:tä

11. heinäkuun 2014 by Heikki Ojaniemi

IT-kielessä on paljon yhteneväisyyksiä rakennusalan sanastoon. Rakennusten suunnittelu on nykyään hyvin samantyylistä työtä kuin koodaaminenkin. Molemmissa toteutetaan projektityönä määrittelyä vastaava tuote. Molemmilla aloilla suunnittelu joudutaan kuitenkin usein tekemään vajavaisin lähtötiedoin.

Rakentaminen ei suju kaikilta itse. Tällöin tilaaja hankkii rakennuksen johonkin tiettyyn käyttöön, mutta usein tiedossa on vain käyttötapa ja paikka, esimerkiksi varastorakennus tietylle teollisuusalueelle. Varsinkin suuremmat rakennukset tilataan ulkopuoliselta suunnittelijalta ja kokonaisuus voidaan jopa jakaa, jolloin se kilpailutetaan osissa. Normaalisti suuren projektin toteutukseen tarvitaan lukuisia asiantuntijoita. Esimerkiksi arkkitehti tekee kaavan ja alustavat kuvat, suunnittelun tekee jokin toinen yritys. Rakennuttajaa taas tarvitaan koordinoimaan projektia ja varsinaisen rakentamisen tekee vielä joku muu.

Arkkitehtuuri on hyvin pitkälti samankaltaista työtä niin IT-alalla kuin rakennusalallakin. IT-alalla arkkitehdit vastaavat siitä, että yritys hahmottaa organisaation kaikki toiminnot ja niihin liittyvät tiedot ja järjestelmät. IT-arkkitehdin työtä voisi verrata hyvin kaavoittamiseen, sillä se on yhtälailla pohjapiirros kokonaisuudesta, mistä nähdään mihin mikäkin palanen sijoittuu kokonaisuudessa. Tämä arkkitehtuurityö usein kuitenkin unohtuu yrityksissä, sillä ohjelmistoja ollaan hankittu vain esille nousseeseen tarpeeseen, tulipaloja sammuttamaan, huomiomatta muita tarpeita ja yhteensopivuutta. Varsinkin kun yritys kasvaa, tulisi pysähtyä suunnittelemaan laajempia kokonaisuuksia ja kartoittamaan myös tulevaa.

Jos kokonaisuutta ei hahmoteta, on hyvin vaikea päätyä hyvään ratkaisuun hankintoja tehtäessä. Yritysten tulisi lähestyä IT:tä liiketoimintansa kautta, eli peilata käytössä olevia järjestelmiään toimintoihinsa. Tiedon hallintaan jää helposti aukkoja tai päällekkäisiä järjestelmiä, jos liiketoimintaa ja IT:tä kehitetään erillään. Liiketoiminnan ja IT:n kehittäminen yhdessä taas johtaa tehokkaampiin toimintatapoihin tai jopa uusiin innovaatioihin, kun teknologioita hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla.